ပန္းပြဲေတာ္ျပပြဲ က်င္းပ

December 15, 2016

ျပင္ဦးလြင္ ပန္းပြဲေတာ္ျပပြဲ က်င္းပ

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ အတြင္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ၁၁ အႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ျပပြဲကို ၁ လတာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ကာ ေဒသမ်ိဳးရင္း ၁၅ မ်ိဳးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳး ၂၅ မ်ိဳး ျပသထားပါတယ္။
6 years Ago
Up