ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီအပါအ၀င္ ေကာ္မတီ ၃ ရပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္း

February 19, 2016

ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီအပါအ၀င္ ေကာ္မတီ ၃ ရပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္း

ဒီေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မတီ ၃ ရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈ ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ စတဲ့ ေကာ္မတီ ၃ ခုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးစီနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းလိုက္တာပါ။ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ေက်ာက္ဆည္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကိုေတာ့ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္လင္းက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ လိႈင္သာယာမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီ ၃ ရပ္လုံးကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးစီနဲ႔ အသီးသီးဖဲြ႔စည္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီ ၃ ခုကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႔ေၾကညာစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
6 years Ago
Up