ပညာေရးရန္ပုံေငြ

May 17, 2019

အာဂ်င္တီးနားတြင္ ပညာေရးရန္ပုံေငြ ျပတ္လပ္ေနသည့္အေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ ဗ်ဴႏုိေအရိစ္ၿမိဳ႕မွာ မတ္လ ၁၆ ရက္ ညက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာေတြ စုေဝးခ်ီတက္ၿပီး ပညာေရးရန္ပုံေငြ ျပတ္လပ္ေနတာကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဂ်င္တီးနား ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ ၆ လအလုိမွာ အခုလို ဆႏၵျပပြဲ ေပၚေပါက္လာတာပါ။ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္တာနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြတာရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ဟာ ပညာေရးရန္ပုံေငြကုိ ထိခုိက္လာတာေၾကာင့္ အာဂ်င္တီးနားျပည္သူေတြ ေဒါသထြက္ေနၾကပါတယ္။ အာဂ်င္တီးနားအစုိးရဟာ အသုံးစရိတ္ေတြ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ျပန္ဦးေမာ့ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းဆရာေတြဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလာတာကုိ ကာမိဖုိ႔ လစာတုိးေပးေရး ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ရန္ပံုေငြ ပိုမိုထားရိွေရး ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ေမာ္ရီစီယုိ မက္ခရီ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရက ပညာေရးရန္ပုံေငြကုိ ျဖတ္ေတာက္တယ္ဆုိတာကို ျငင္းဆုိထားပါတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက ေက်ာင္းဆရာေတြကုိ လစာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးေပးဖုိ႔ အဆုိျပဳခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းဆရာေတြက အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။
2 years Ago
Up