ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိစၥ ေဆြးေႏြး

September 13, 2018

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိစၥ ေဆြးေႏြး

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC - U) အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနမွာ ဒီကေန႔ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ဆက္္လက္က်င္းပေနပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေန၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပံုေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ JMC-U ရဲ႕ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ၾကား ကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ေဒသခံ အရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူ (LCM) ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအပါအဝင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးေန ၾကပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးကို JMC-U ဥကၠ႒ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ဒုဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး (KNU) နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ (၂) စိုင္းမ်ိဳးသန္႔တို႔ အပါအဝင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အေထာက္ အကူျပဳ အဖြဲ႔ဝင္ေတြတက္ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေဝးကို (၂) လ တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ခုက်င္းပေနတဲ့  (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ကေန ၁၄ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up