ပခုကၠဴတြင္ ပဲစင္းငံုေစ်းျပန္တက္လာၿပီး အေရာင္းသြက္ | DVB