န္လိုင္းက မွတ္ပံုတင္

February 6, 2019

ဇန္နဝါရီလအတြင္း ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ အြန္လိုင္းက မွတ္ပံုတင္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္မွတ္ပံုတင္ခဲ့တာမွာ အားလံုးနီးပါးဟာ အြန္လိုင္းကမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ ၇ ခုကေတာ့ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့တယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ ကုမၸဏီအသစ္ ၁၇၃၃ ခု မွတ္ပံုတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ မွတ္ပံုတင္တာကို အြန္လိုင္းကေန ေဆာင္ရြက္လို႔ရတဲ့ေနာက္ပိုင္း ၅ လအတြင္း ကုမၸဏီေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အရင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကုမၸဏီအသစ္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဇန္နဝါရီလတုန္းက ေျပာထားပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔ကေန ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၂၉၁၇ ခု ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ ၈၅၁၄ ခု အသစ္မွတ္ပုံတင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လက ဒီဇင္ဘာလအထိ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၇၅၈ ခုအသစ္ မွတ္ပုံတင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္ စတင္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လက ဒီဇင္ဘာလအထိ ကုမၸဏီေပါင္း ၈၅၁၄ ခု အသစ္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ခဲ့လို႔  အရင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဒီဇင္ဘာလ ကုန္အထိ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေပါင္း ၈၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္အလိုက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္မွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီ ၃၂ ခုပဲ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၂၆၈၇ ခုအထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီကစလို႔ႏွစ္စဥ္ သိသိသာသာ တိုးလာ ခဲ့တာမွာ ၂၀၁၆-၁၇နဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တို႔မွာ တႏွစ္ကို ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က စလို႔ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ကို အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးကိုလည္း အြန္လိုင္းကေန ေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။
4 years Ago
Up