နယ္စပ္ေရာက္

June 15, 2018

နယ္စပ္ေရာက္ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္သက္တႏွစ္ျပည့္ပါက ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ေလၽွာက္ႏုိင္

ေဝးလံသီေခါင္တဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လုပ္သက္ တႏွစ္ျပည့္ရင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ေလၽွာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္က ဦးစိုင္းစံေအာင္ရဲ႕ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥေတြ၊ ရာထူးတိုးကိစၥေတြကို ဦးစားေပး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။ နယ္စပ္ေဒသေတြနဲ႔ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးမူဝါဒကို အမ်ားဆံုး ၂ ႏွစ္၊ အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္၊ မိသားစု အခက္အခဲ၊ လူမႈေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ေလၽွာက္ထားလာရင္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုတဲ့ ေဒသမွာ ေနရာလစ္လပ္မႈမရွိရင္ အနီးစပ္ဆံုး ေဒသမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းသိန္းက “တႏွစ္လို႔ မူတရပ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနေပမယ့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အခက္အခဲ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာရင္ စိစစ္ၿပီးမူကို ေလၽွာေပါ့စဥ္းစားေပးေနပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ တႏွစ္ျပည့္ရင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ေလၽွာက္ထားတင္ျပႏိုင္ၿပီး တာဝန္ထမ္းကာလ တူညီေနရင္ နယ္စပ္ေဒသမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူေတြကို ဦးစားေပးေျပာင္းေရႊ႕တဲ့မူနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒပါ ရာထူးတုိးျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
3 years Ago
Up