နပန္းပဲြ

July 1, 2015

ျမန္မာသမၼတ ႏွင့္ မြန္ဂို႐ိုးရာ နပန္းပဲြ (ဓာတ္ပံု)

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ မြန္ဂို႐ိုးရာ နပန္းပဲြ (ဓာတ္ပံု - MOI၊ ဦးရဲထြဋ္)  
6 years Ago
Up