နန္႔ျမစ္ခံတံတား

March 23, 2019

နန္႔ျမစ္ခံတံတားတည္ေဆာက္မႈ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာအေလ့အလြင့္မရွိေရး ၾကပ္မတ္ရန္ သမၼတ ေျပာ

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နန္႔ျမစ္ခတံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခေနကုိ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြ အေလ့အလြင့္မရွိေစဖုိ႔နဲ႔ တံတားခံႏုိင္၀န္ကုိ ျပည္နယ္အစုိးရက ၾကပ္မတ္ဖုိ႔ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦး၀င္းဟာ မတ္ ၂၂ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၀ုိင္းေမာ္ကားလမ္းေပၚရွိ နန္႔ျမစ္ခံတံတည္ေဆာက္ေနမႈကုိ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီေစေရး၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္ မျဖစ္ေစေရး၊ တံတားခံႏိုင္ဝန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္ျဖတ္သန္းမႈေတြကုိ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မွာၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စပ္လ်ဥ္း၍မွာၾကားသည္။ နန္႔ျမစ္ခ ေလးလမ္းသြားတံတားအနက္ က်န္ရွိေနတဲ့ ႏွစ္လမ္းသြားတံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးတဲ့ ႏွစ္လမ္းသြား တံတားနဲ႔ တံတားေအာက္ေျခမွာ ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈကာကြယ္ဖုိ႔ ကြန္ကရစ္ ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ေနတာကုိလည္း စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ နန္႔ျမစ္ခတံတားမွာ မႏၱေလး-လား႐ႈိး-ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းေပၚမွာ တည္ရွိၿပီး တံတားအမ်ိဳးအစားမွာ သံကူကြန္ကရစ္၊ သံမဏိသံေဘာင္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ယာဥ္တစီးျခင္း ခြင့္ျပဳခံႏိုင္ဝန္မွာ ၇၅ တန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္းကုိလည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ “ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေခါင္းေဆာင္ မည့္သူမ်ားသား တုိ႔သမီးတို႔ထဲမွ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း၊ သားတုိ႔သမီးတို႔သည္ ပညာအင္အား၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျပည့္္ဝၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပန္လည္အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကိုသားတုိ႔ သမီးတုိ႔ရင္ထဲတြင္ ထာဝစဥ္ကိန္း ေအာင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကေစ လိုေၾကာင္း” မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up