နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ပန္းၿခံတြင္ က်င္းပသည့္ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား

July 19, 2016

Up