ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း

August 12, 2018

႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္ ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း ဒုတိယေျမာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလိုင္း စတင္

႐ုရွားနဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္တဲ့ ယာမယ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရည္စီမံကိန္းရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလိုင္းကို ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔မွာ စတင္လိုက္ပါတယ္။ ႐ုရွား ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ ကုမၸဏီ နာဗာတက္ခ္ရဲ႕အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္က ဒီထုတ္လုပ္ေရးလိုင္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာပါ။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စက္႐ံုဟာ  အာတိတ္ေဒသ၊ ယာမယ္ကၽြန္းဆြယ္မွာ ေဆာက္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နာဗာတက္ခ္က စီမံကိန္း ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆုိင္ၿပီး၊ ျပင္သစ္က ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေရနံေကာ္ပိုေရး ရွင္းက ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းရန္ပံုေငြက ၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ထုတ္လုပ္ေရးလိုင္း ၃ ခု ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး တႏွစ္ကို ဓာတ္ေငြ႔ရည္ ၅ ဒသမ ၅ တန္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ ထုတ္လုပ္ေရးလုိင္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး တတိယလိုင္းကိုေတာ့ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းၿပီးၿပီ ဆိုပါက ကမာၻ႔ဓာတ္ေငြ႔ရည္ေစ်းကြက္မွာ ႐ုရွားရဲ႕ေစ်းကြက္ရရွိမႈဟာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၈ ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ တိုးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္အရ ႐ုရွားဟာ ဒီစီမံကိန္းကထြက္တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ရည္ တန္ခ်ိန္ ၄ သန္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ႏွစ္စဥ္ပို႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up