ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ၿပီး မီးပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

May 15, 2016

ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ၿပီး မီးပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေတြကို တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ဖုိ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းေတြနဲ႔ ခြဲ႐ုံေတြကို တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ဓာတ္အားပိုမိုပို႔လႊတ္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ တည္ၿငိမ္တဲ့  ဗို႔အားနဲ႔ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ စီမံတာေတြကို အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ  လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေလွာ္ကားဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွာ ပံုမွန္ ဓာတ္အားေပးႏိုင္ေပးႏိုင္တဲ့ေအာက္ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းေနတယ္။ ရြာမပင္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွာလည္း စက္အခက္အခဲေၾကာင့္ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ကို ၅ မဂၢါ၀ပ္ ေန႔စဥ္၀န္အား ေလွ်ာ့ခ်ေနရတဲ့ အေနအထား ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ျဖည့္တင္းေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခ႐ုိင္ေလးခ႐ုိင္အတြင္းမွာ ၁၁-၆ ဒသမ ၆ ႏွင့္ ၀ ဒသမ ၄ ေကဗြီ ၂၀၀ ေကဗြီေအ ျဖန္႔ျဖဴးေရးထရန္စေဖာ္မာအလံုး ၁၅၀ နဲ႔ ဆက္စပ္ဓာတ္အားလိုင္းေတြ တည္ေဆာက္တာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ဌာနသတင္းက ဆိုပါတယ္။
6 years Ago
Up