ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္ေက်ာ္

June 28, 2015

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေနဆဲ ေရေပၚေရလဲ ေက်းရြာ

ဧရာဝတီတုိင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရေပၚေရလဲ ေက်းရြာဟာ ရန္ကုန္္နဲ႔ မုိင္ ၆၀ သာ ေဝးေပမယ့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခ့ဲေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
6 years Ago
Up