ဒူဘုိင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အဦ မီးေလာင္

August 21, 2017

ဒူဘုိင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အဦ မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ)

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု ယူေအအီးႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕က ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အဦတခုမွာ  ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က မီးေလာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒူဘိုင္းက ဂ်ဴမယ္ရာလမ္း အနီးအနားမွာရိွတဲ့ အေဆာက္အဦကို မီးေလာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မီသတ္သမားေတြ အလ်င္အျမန္ ေရာက္လာခဲ့ကာ အဲဒီေနရာမွာရိွတဲ့ လူေတြကို ကယ္ဆယ္ခဲ့ရရပါတယ္။ ၆ နာရီၾကာ မီးစြဲေလာင္ခဲ့ေပမယ့္ လူတဦးတေယာက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာ မရိွပါဘူး။ မီးေလာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒူဘုိင္းမွာ အခုလို ေႏြရာသီကာလမ်ိဳးဟာ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေလ့ ရိွတာေၾကာင့္ မၾကာခဏ မီးေလာင္ကၽြမ္းေလ့ ရိွပါတယ္။ အခုလ အေစာပိုင္းကလည္း လူေနအေဆာက္အဦတလုံးကို မီးေလာင္ခဲ့ပါေသးတယ္။
5 years Ago
Up