ဒု၀န္ႀကီးေလ့လာ

January 18, 2017

ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီးေလ့လာ

ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးကို အဆင့္ျမင့္တင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး Ms. Megumi Kanecko က ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးကို နည္းပညာအကူအညီပံ့ပိုးဖို႔အတြက္ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုက စာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုကတည္းက စတင္ၿပီး အကူညီေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕စာပို႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟာစာ၊ ပို႔စကတ္၊ ပါဆယ္ေပးပို႔ရတဲ့ႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္ကို ၂၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ဟာ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ရက္သာရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up