ဒုံးက်ည္စနစ္သစ္ အသုံးျပဳၿပီး တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္

June 14, 2017

ဒုံးက်ည္စနစ္သစ္ အသုံးျပဳၿပီး တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ (႐ုပ္သံ)

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ပီအယ္လ္ေအ) ဟာ အသစ္ဖန္တီးထားတဲ့ ဒံုးက်ည္စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး မၾကာေသးမီက စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သားေတြဟာ ဒံုးက်ည္စနစ္သစ္စြမ္းရည္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူတို႔ဟာ ေနာက္ထပ္ စစ္ဇုန္တခုကို သြားေရာက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ဒံုးက်ည္တိုုက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ သြားေရာက္ရာမွာ ရန္သူ႔တပ္ဖြဲ႔ အတုေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ၊ ဇီဝဓာတုလက္နက္ေတြနဲ႔ တိုက္ခုိက္တာကို ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ ဒံုးက်ည္စနစ္သစ္ဟာ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေျခအေနေတြမွာ ဒံုးက်ည္ေတြကို ပစ္ခတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up