ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေျပာၾကား

December 15, 2017

၁၀ ႏွစ္ တႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ႏိုင္ရန္ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေျပာၾကား

 ၁၀  ႏွစ္ တႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ေရး  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားဖို႔ လိုတယ္လို႔  ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔  ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတခု ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူက ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အထူးသျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရးက႑၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ အင္မတန္  အသုံးဝင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြမွာ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စာရင္းေတြကို သုံးခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ ခန္႔မွန္းမႈ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္လာတာနဲ႔အမၽွ စာရင္းေတြရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ဒီမွားယြင္းမႈေတြကို ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းက ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း တသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းကေန တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အစီရင္ခံစာ ၁၅ ေစာင္၊ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့ သုေတသနစာတမ္း ၁၃ ေစာင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ေျမပုံ အစီရင္ခံစာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕အစီရင္ခံ စာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ဖို႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔က အဓိက ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ၾသစေတးလ်၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ကူညီလႉဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ Photo : MOI Webportal Myanmar
4 years Ago
Up