ဒုတိယအနည္းဆုံးျဖစ္

June 2, 2018

တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇ ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအနည္းဆုံးျဖစ္

ဒီေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္းအရ ဒီႏွစ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္သူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ဒုတိယအနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၇၈၉၈၄၅ ေယာက္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္သူ ၂၅၉၁၉၁ ေယာက္ရွိတာေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတာပါ။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၃၇ ဒသမ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေအာင္ခ်က္ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံျခား စာစစ္ဌာနက လြဲရင္ မႏၱေလးတိုင္းက ၃၈ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္းတို႔က အစဥ္လိုက္ရွိေနပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ဂုဏ္ထူးရသူအေရအတြက္လည္း မ်ားခဲ့ၿပီး အရင္ႏွစ္ေတြက ဂုဏ္ထူးရသူ ၅၆၀၀၀ ေက်ာ္ အမ်ားဆံုး ရွိခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ၇၅၇၅၆ ေယာက္ရပါတယ္။ ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူ ၁၀၁၆၈ ေယာက္မွာ ၁၆၉၂ ပဲ ေအာင္ျမင္တာေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္က ၁၆ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up