ဒီေမာဆုိ လူထုေဟာေျပာပြဲ

September 10, 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီေမာဆုိ လူထုေဟာေျပာပြဲ (႐ုပ္သံ)

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ကယားျပည္နယ္ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အမ်ုဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီေမာဆိုး စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းမွာ ျပည္သူေတြကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ မဲေပးခြင့္ရွိၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြအနာဂတ္အတြက္ မိဘေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားၿပီး မဲေပးပါ။ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြကို မေၾကာက္ပါနဲ႔လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ႐ုပ္သံ - NLD Chairperson Office
6 years Ago
Up