ဒီမုိကေရစီပုိဆန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရန္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္လို]

April 10, 2017

ဒီမုိကေရစီပုိဆန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရန္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္လို

  ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဒီမိုကေရစီပိုဆန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိေသးတယ္လို႔ ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲထက္စာရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုျမင့္လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမုိကေရစီပိုဆန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ မူေဘာင္ေတြ ျပင္ဖို႔လုိေသးတယ္လို႔ ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာလုိက္တာပါ။ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ "၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၁၇ မွာဆို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကေတာ့ ျမင့္လာတယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႔ရတယ္။ ၂၀၂၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက ဒီမိုကေရစီပိုဆန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒမူေဘာင္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိေသးတယ္ဆိုတာ ေကာ္မရွင္ကလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒါကို ဘယ္လိုေပါင္းလုပ္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္" လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကလြဲရင္ က်န္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒငါးခုမွာ ဥပေဒေတြကို ႀကီးႀကီးမားမား ျပင္ဆင္ထားတာမရွိဘဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေလးေတြ ျပင္ဆင္ထားတာပဲ ရွိတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီထက္ပိုၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ဥပမာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်ိန္ဇယား တိတိက်က်ထြက္လာရင္ ႏုိင္ငံေရးကစားလုိ႔ မရဘူး။ ဒါမ်ဳိးေ်တြက ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔ လိုေသးတာရွိတယ္။ ေနာက္တခါ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီထက္ပိုၿပီး တာဝန္ခံတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ဖို႔ လုိေသးတယ္" လုိ႔ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ မဲစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ကိုယ္တုိင္ ျပႆနာရွိတယ္လို႔ ဝန္ခံတာရွိသလုိ ၂၀၁၆ ႏုိဝင္ဘာမွာ ေကာ္မရွင္က တအိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္းေကာက္ေနေပမယ့္ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတုန္းပဲလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ႀကီးမားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္လုိအေျဖရွာမလဲဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ "မဲစာရင္းမွာ မဲမပါဘူးဆုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိရဲ႕သားနဲ႔ မဲစာရင္းမွာ မပါတဲ့အတြက္ မဲေပးလို႔ မရဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပေစဦးေတာ့ မဲစာရင္းမွာ နာမည္ပါရမယ္။ အဲဒါမွ မဲေပးလုိ႔ရတာကို။ ဆုိေတာ့ ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုဦးမယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ေရာ ဒါကို ဘယ္လုိအေျဖရွာမလဲဆိုတာ အခု ၂၀၁၇ ေရာက္ေနၿပီ၊ ၂၀၁၉ ဆုိ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ထဲကို ေျပာင္းသြားၿပီ။ ဒီ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ အေျဖရွာဖုိ႔လိုမယ္။ ဥပေဒမူေဘာင္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ" လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တေနရာနဲ႔တေနရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ မဲဆႏၵရွင္ မညီမွ်တာကိုလည္း ဥပေဒမူေဘာင္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုေသးသလုိ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ျပင္ဖို႔လိုတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ "ေကာ္မရွင္ဟာ စိတ္ထားဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေစဦးေတာ့ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြက ေကာ္မရွင္ကုိ ဘက္လိုက္တယ္လို႔ ျမင္စရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေနတာကို။ ဥပေဒမူေဘာင္ထဲ ပါဝင္ေနတဲ့ ေကာ္မရွင္ေတြ ကိုယ္တုိင္ကလည္း စိတ္ထားေကာင္းတယ္၊ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း အဲလိုဟာမ်ဳိး အခြင့္အေရးေပးတယ္ဆုိ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီကမွ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ ဘယ္ပါတီကိုပဲ ေကာ္မရွင္တိုင္း ေကာ္မရွင္တုိင္းဟာ အာဏာရပါတီဘက္ကိုပဲ ဘက္လိုက္ႏုိင္တယ္လို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေျပာစရာျဖစ္ေရာ။ ဘာလုိ႔လဲဆို ဥပေဒမူေဘာင္ကိုယ္တုိင္က ပြင့္လင္း ျမင္သာတဲ့ ဥပေဒ၊ တာ၀န္ခံတဲ့ဥပေဒမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ " လို႔ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ဆုိပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ယွဥ္ရင္ အမ်ားႀကီးေကာင္းလာတာေတြ႔ရေပမယ့္ ၂၀၂၀ အတြက္ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
5 years Ago
Up