ဒီဗြီဘီ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစမည့္ အႀကံျပဳစစ္တမ္း

March 30, 2017

ဒီဗြီဘီ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစမည့္ အႀကံျပဳစစ္တမ္း

ဒီဗြီဘီ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ေတြ ပိုေကာင္းေစခ်င္သူ တေယာက္အေနနဲ႔ အခ်ိန္နည္းနည္းေလးေပးၿပီး ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့လင့္ကို ၾကည့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ https://www.surveymonkey.com/r/2KDKH7G
6 years Ago
Up