ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္မ်ားအမႈ တရားလိုျပသက္ေသ ဦးဝင္းသန္း၏ ထြက္ဆုိခ်က္

August 11, 2017

ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္မ်ားအမႈ တရားလိုျပသက္ေသ ဦးဝင္းသန္း၏ ထြက္ဆုိခ်က္

မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) နဲ႔ တရားစြဲခံေနရတဲ့ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ေတြ အပါအ၀င္ ၆ ဦးရဲ႕ အမႈကို ဒီကေန႔ (ၾသဂုတ္ ၁၁) သီေပါၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ  စစ္ေဆးရာမွာ တရားလိုျပသက္ေသ ဦးဝင္းသန္းရဲ႕ သက္ေသခံပစၥည္းေတြနဲ႔  စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထြက္ဆိုေျဖၾကားခ်က္မ်ား။ ဦးဝင္းသန္း (လိုျပ-၁) ၏ အဓိက ထြက္ဆုိခ်က္ (၂၈-၆-၁၇)ေန႔ သီေပါရဲစခန္းက ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦးက ရဲစခန္း၌ သတင္းေထာက္ထံမွ ေတြ႔ရွိ သိမ္းမိသည့္ ပစၥည္းကို သိမ္းရန္ သက္ေသအျဖစ္ေခၚ၍ က်ေနာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ရဲစခန္းတြင္ ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦးထံမွ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ ရဲအရာရွိက သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ က်ေနာ္က သက္ေသေနရာ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရပါသည္။ ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းပစၥည္းမွာ ဖုန္း ၉ လံုး၊ ကင္မရာ ၂ လံုး၊ အသံဖမ္းစက္ ၁ လံုး၊ ကြန္ပ်ဴတာ ၁ လံုး၊ ဝန္ထမ္းကတ္ ၁ ခု၊ မွတ္ပံုတင္ ၄ ခု၊ ကား ၂ စီး၊ စီတီ ၂ ခ်ပ္။ (၂၈-၆-၁၇) ေန႔ ျပဳလုပ္သိမ္းဆည္းသည့္ ရွာေဖြပံုစံေပၚရွိ လက္မွတ္မွာ က်ေနာ္၏လက္ေရး မွန္ကန္သည္။ သက္ေသခံတင္သြင္းရာ သက္ေသခံ ခ-၁ အျဖစ္ လက္ခံသည္။ ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းသည့္ ပစၥည္းကို စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ပစၥည္းက မည္သည့္အရာပါရွိသည္ကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း အမည္ပါ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ၁ ကတ္ကို နမ့္ဆန္ စခန္းမႉးသန္းေဆြကလည္း ရွာေဖြပံုစံတြင္ သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ (၂၈-၆-၁၇) ရွာေဖြပံုစံပါ လက္မွတ္မွာ က်ေနာ့္ လက္ေရး လက္မွတ္ မွန္ကန္၍ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပသည္။ သက္ေသခံ ၁၊ ခ-၁ အျဖစ္ ရွာေဖြပစၥည္းမွာ ယခု ႐ံုးေရွ႕ရွိ သက္ေသပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေနျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ား ေမး - ရွာေဖြပံုစံျဖစ္ေသာ သက္ေသခံ ၁၊ ခ-၁ ပစၥည္းစာရင္းအား အပ္ေပးသူမွာ ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦး ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္။ ေျဖ - မွန္ပါသည္။ ေမး - ရွာေဖြပံုစံ သက္ေသခံ ၁၊ ခ-၁၊ ဂ ေပၚရွိ ရွာေဖြသက္ေသစဥ္ ၁ ေနရာတြင္ တရားလုိ (ဦးဝင္းသန္း) လက္မွတ္ထိုးစဥ္ ႐ံုးေရွ႕ရွိ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားကို မျမင္ဖူးဟု ဆုိလွ်င္။ ေျဖ - မွန္ပါသည္။ ေမး - ႐ံုးေရွ႕ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားကို တရားလုိ (ဦးဝင္းသန္း) ယခု ႐ံုးေရွ႕ေရာက္မွ ျမင္ဖူးသည္ဆိုလွ်င္။ ေျဖ - မွန္ပါသည္။ ေမး - သက္ေသခံ ခ ရွာေဖြပံုစံေပၚရွိ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ေနရာ၌ နမ့္ဆမ္ရဲစခန္း ျဖစ္လားဆိုလွ်င္။ ေျဖ - သီေပါရဲစခန္း။ သက္ေသခံ ခ၊ ခ-၁၊ ဂ အားလံုးကို သီေပါရဲစခန္း၌သာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမး - သက္ေသခံ ခ၊ ခ-၁၊ ဂ တို႔ကို သက္ေသခံပစၥည္း အပ္ေပးသူ ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦး တရား႐ံုး လာေရာက္ထြက္ဆိုၿပီး ျဖစ္သည္ကို သိလား။ ေျဖ - မသိပါ။ ေမး - ထိုသို႔ ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦး သက္ေသခံပစၥည္း သိမ္းရာတြင္ ၎မပါေၾကာင္း ထြက္ဆိုသည္ကို သိလား။ ေျဖ - မသိပါ။ ေမး - သို႔ျဖစ္၍ အခ်င္းျဖစ္ သက္ေသခံပစၥည္းကို မည္သို႔မည္ပံု သိမ္းဆည္းသည္ကို မသိေသာ သက္ေသခံ ခ၊ခ-၁၊ ဂ တုိ႔ကို ရွာေဖြသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆိုလ်င္။ ေျဖ - မွန္ပါသည္။ ေမး - စြပ္စဲြခံရသူမ်ားကို စတင္ဖမ္းသည့္ေန႔သည္ (၂၆-၆-၁၇) တြင္ ျဖစ္ၿပီး သက္ေသခံ ရွာေဖြပံုစံမ်ားတြင္ သီေပါရဲစခန္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရသည္။ (၂၈-၆-၁၇) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာ  ၂ ရက္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္ ဆိုလၽွင္။ ေျဖ - မသိပါ။ ေမး - ၂၆  ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးၿပီး သက္ေသခံ ခ၊ ခ-၁၊ ဂ ကို ၂၈ ရက္မွ ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားသည္ တပ္စခန္း အခ်ဳပ္ျဖင့္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည္မွာ ၾကာျမင့္သည့္ကာလ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္။ ေျဖ - မသိပါ။ ေမး - တရားလို (ဦးဝင္းသန္း)သည္ ရွာေဖြပံုစံမ်ားေပၚ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္ ဆိုရာတြင္ ဘယ္ႏွေစာင္အေပၚ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သလဲ။ ေျဖ- မေျပာျပႏိုင္ပါ။ ေမး - ရွာေဖြပံုစံမ်ားအား မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္ေန႔ရက္၊ မည္သူက ျပဳလုပ္ ဖမ္းဆီးခဲ့လဲ ဆိုပါက။ ေျဖ- က်ေနာ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ရွာေဖြပံုစံကို ၂၀-၆-၁၇ တစ္ရက္တည္းျဖစ္ၿပီး သီေပါၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႉးမွာ ဒုရဲမႉးသိန္းေဇာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမး - တရားလို (ဦးဝင္းသန္း) သည္ ရွာေဖြသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္ ႐ံုးေရွ႕ တရားခံမ်ား ရွိေနပါသလား။ ၎တုိ႔နဲ႔အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့လားဆိုလ်င္။ ေျဖ -  ႐ံုးေရွ႕ရွိ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားကလည္း က်ေနာ္ ေရွ႕၌ လက္မွတ္ ေရးထိုးရျခင္းမ်ဳိးလံုးဝ မရွိပါ။ ေမး - (၁၈-၆-၁၇) က မည္သည့္အခ်ိန္ ရဲစခန္းကို သြားေရာက္ခဲ့လဲ။ ေျဖ - ၁၀း၀၀ နာရီခန္႔။ ေမး - ရဲစခန္းသို႔ ေရာက္လၽွင္ေရာက္ခ်င္း အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ဆိုလွ်င္။ ေျဖ။ မွန္။ ေမး - သက္ေသခံ (ခ) စဥ္ (၁) မွ (၁၉) အထိ ပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈမွတ္သားခဲ့ျခင္းမ်ဳိး ရွိပါသလား ဆိုလွ်င္။ ေျဖ - ဖုန္း၉၊ မွတ္ပံုတင္ ၄၊ ကင္မရာ- ၁၊ အသံဖမ္းစက္ ၁၊ ကြန္ျပဴတာ ၁၊ ဝန္ထမ္းကတ္-၁၊ CD ၂၊ ယာဥ္ ၂ စီးတို႔ ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။ (မွတ္သားထားေသာ စာရင္းစာအုပ္ကို ၾကည့္၍ ေျဖဆိုသည္။) ေမး - ၾကည့္႐ႈေသာ VIVO-  09253607849 ကိုေတာ့ ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း မရွိ ဆိုလွ်င္။ ေျဖ - ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္၊ ဖုန္း ၉ လံုးသာ ျဖစ္ၿပီး ႐ံုးေရွ႕ရွိ ခ်ပ္ဖာအတြင္းက ပစၥည္းသာ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမး - သက္ေသခံ (ဂ) ရွာေဖြပံုစံတြင္ လက္မွတ္ထိုးစဥ္ စိုင္းေအာင္ခမ္းကို ေခၚယူလက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္း ျခင္းမရွိ ဆိုလွ်င္။ ေျဖ - မွန္။ ေမး - သက္ေသခံ ဂ ယာဥ္ေမာင္း သိမ္းဆည္းစဥ္က ရဲအရာရွိက မည္သူ႔ထံမွ သိမ္းဆည္းေၾကာင္း ေျပာျပလားဆိုလွ်င္။ ေျဖ - မေျပာျပ။ ႐ံုးေမး ေရွ႕ေန ျပန္လွန္ေမးစဥ္က တရားလိုႏွင့္ အခ်င္းျဖစ္သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု သိမ္းဆည္းေသာ ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦးက အပ္ေပးေသာ ရွာေဖြပံုစံသက္ေသခံ ခ၊ ခ-၁၊ ဂ တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆိုလ်င္ မွန္သည္ဟု ထြက္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းျပပါဆိုရာ တရားလိုျဖစ္သူက  ရွာေဖြသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္းကို မွန္သည္ဟု ထြက္ဆိုသည္။ သက္ေသခံပစၥည္းကို မည္သို႔မည္ပံု  သိမ္းဆည္းေၾကာင္း ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦးက သိျခင္း၊ မသိျခင္းကိစၥကို တရားလိုက မသိပါ။  ဖတ္ျပရာ၌ မွန္ကန္သည္ဟုထြက္ဆိုပါသည္။
5 years Ago
Up