ဒီဗြီဘီရန္ကုန္႐ံုးကိုေရာက္လာတဲ့ Rose Quartz K-Pop အဖြဲ႔

May 22, 2018

ဒီဗြီဘီရန္ကုန္႐ံုးကိုေရာက္လာတဲ့ Rose Quartz K-Pop အဖြဲ႔ (ဓာတ္ပံု)

  ကိုရီးယား တစ္ေယာက္၊ ထိုင္း ႏွစ္ေယာက္၊  ျမန္မာ ႏွစ္ေယာက္စုစုေပါင္း ေကာင္မေလး ငါးေယာက္နဲ႔ ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့  Rose Quartz ကိုရီးယား K-Pop အဖြဲ႔။  
5 years Ago
Up