ဒီဇုိင္းပုံစံ အတည္ျပဳ

October 30, 2016

ဧရာဝတီတိုင္​း​ေဒသႀကီး လႊတ္​​ေတာ္​အ​ေဆာက္​အအုံသစ္ ဒီဇုိင္းပုံစံ အတည္ျပဳ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးအသစ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ ဒီဇိုင္းတင္ဒါေတြ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ စီမံကိန္း (Master Plan) ပုုံစံနဲ႔ ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာမွာ ဒီဇိုင္းကုမၸဏီ ၂၂ ခုဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္း ဒုဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ ၁ ဦး အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ဒုဥကၠ႒၊ လွ်ပ္စစ္ စက္မႈလက္မႈနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုးဝန္ထမ္းအႀကီးအမႉး တို႔ပါဝင္တဲ့ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က ဒီဇိုင္း ၃ ခုကို ပမာဏေရြးခ်ယ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ Amenity Group က တင္သြင္းတဲ့ ဒီဇိုင္းကို အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ အသစ္ေဆာက္လုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံမွာ ပင္မ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦအပါအဝင္၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုး အရာ႐ွိ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြပါ ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံအသစ္ေဆာက္လုပ္မယ့္ေျမေနရာကို ပုသိမ္ ေလတပ္စခန္းအနီး ဝန္ႀကီးအိမ္ရာေဘးမွာ ယာယီသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံမ႐ွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနပိုင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးအတြင္းက အခန္းတစ္ခုမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up