ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုလံုး အႏိုင္ရ၊ အစိုးရဖြဲ႔ရန္ ၃၈ ဦးသာ လို

November 12, 2015

ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုလံုး အႏိုင္ရ၊ အစိုးရဖြဲ႔ရန္ ၃၈ ဦးသာ လို

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒီေန႔ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ ေၾကညာခ်က္အရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၅ ဦးနဲ႔ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၉၆ ဦး အႏိုင္ရသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဒုသမၼတေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဒုသမၼတ ေတြကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါၿပီ။ သမၼတအဆင့္အထိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦးသာ လိုပါေတာ့တယ္။ အစိုးရဖြဲ႔ရန္ လိုအပ္တဲ့ ဦးေရမွာ ၃၂၉ ဦး ျဖစ္ၿပီး မေၾကညာရေသးေသာ မဲဆႏၵနယ္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္) ၁၅၀ က်န္ပါေသးတယ္။
6 years Ago
Up