ဒယ္ကုိ သတၱတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီကုိ တနသၤာရီ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ

January 18, 2016

ဒယ္ကုိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီကုိ တနသၤာရီ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ (သတင္းဓာတ္ပုံ)

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေပါက္ေဒသမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေနတဲ့ ဒယ္ကိုု (Delco) သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုုမၸဏီကိုု ေဒသခံ ရြာသား ၂၀၀ နီးပါး ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ဒယ္ကိုုကုုမၸဏီက ေဒသအတြင္း ခဲသတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထိခိုုက္မႈ မရွိေစေရး၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုုင္ေတြ မပ်က္စီးေစေရး၊ ေရဆိုုးေရညစ္ေတြ ျမစ္ေခ်ာင္းထဲကို မစြန္႔ပစ္ေရး အပါအဝင္ သဘာဝေတာေတာင္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေစေရးအတြက္ ေဒသခံေတြက ကံေပါက္ေဒသအတြင္း လွည့္လည္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။ ဒယ္ကိုု သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုုမၸဏီဟာ ကံေပါက္ေဒသအတြင္း ခဲသတၱဳတူးေဖာ္ေနတာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ရွိေနေပမယ့္ ေဒသတြင္းက လယ္ယာေျမေတြကိုု နစ္နာေၾကးေငြ ေပးျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းယူထားတာေတြ ရွိေနသလိုု သတၱဳတူးေဖာ္မႈက စြန္႔ပစ္ေျမဇာေတြေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုုင္ေတြ ညစ္ညမ္းခဲ့ရသလိုု ႏုန္းကန္ၿပိဳက်မႈေတြေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။  
7 years Ago
Up