ဒဗလ်ဴဘီအုိ

July 8, 2015

ေမ၀ဲသာ ၏ ၀ယ္လ္တာ၀ိတ္တန္း ခ်န္ပီယံခါးပတ္ဆု ဒဗလ်ဴ ဘီအုိ ျပန္သိမ္း

လက္ေ၀ွ႔အေက်ာ္အေမာ္ ေမ၀ဲသာဟာ ကမာၻ႔လက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒဗလ်ဴ ဘီအုိ) က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ မလုုိက္နာတဲ့အတြက္ ၀ယ္လ္တာ၀ိတ္တန္း ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ဆုုကုုိ လက္လႊတ္လုုိက္ရပါတယ္။ ေမ၀ဲသာဟာ ၀ယ္လ္တာ၀ိတ္တန္း ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကုုိ ဖိလစ္ပုုိင္ လက္ေ၀ွ႔သမား ပက္ကြီ႐ုိနဲ႔ ထုုိးတဲ့ပြဲမွာ ရခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီပြဲမွာ ထုုိးေၾကး ေဒၚလာ ၂ သိန္း ေပးေဆာင္ဖုုိ႔ သတ္မွတ္တဲ့ရက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ဆုုကိုု ႐ုပ္သိမ္းလုုိက္တာျဖစ္ေၾကာင္း ဒဗလ်ဴ ဘီအိုရဲ႕ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေမ၀ဲသာဟာ ၀ယ္လ္တာ၀ိတ္နဲ႔ ဆူပါ၀ယ္လ္တာ၀ိတ္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ေတြကုုိ တၿပိဳင္တည္း ပုုိင္ဆုုိင္ထားၿပီး လက္ေ၀ွ႔ စည္းမ်ဥ္းေတြအရ ၀ိတ္တန္းတတန္းမွာပဲ ခ်န္ပီယံ ရယူခြင့္ ရွိတာကုုိ  အေၾကာင္းၾကားေပမယ့္  အေၾကာင္းမျပန္လုုိ႔ ဒဗလ်ဴ ဘီအုိက ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ႐ုပ္သိမ္းဖုုိ႔ ဆံုုးျဖတ္လုုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ေမ၀ဲသာဟာ ပက္ကြီ႐ုိနဲ႔ ထုုိးသတ္တဲ့ပြဲမွာ ထုုိးေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေလာက္အထိ ရခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up