ထုိင္းအရပ္ဘက္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခံရ

December 3, 2015

ထုိင္းအရပ္ဘက္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခံရ

အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္အဖဲြ႔ႀကီး (FAA) က ထိုင္းအရပ္ဘက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ အဆင့္အတန္းကို မျပည့္မီဘူးဆိုၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ေလေၾကာင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၁ ကေန အဆင့္ ၂ ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။ FAA အဖဲြ႔ႀကီးက အခုလို ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခံရေပမယ့္ ဘယ္ထိုင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမွ  အေမရိကန္ႏုိင္ငံအထိ တိုက္႐ုိက္ပ်ံသန္းတာ မရွိတဲ့အတြက္ ထိုင္းေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းကို လတ္တေလာေတာ့ တိုက္႐ုိက္ထိခိုက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ ထိုင္းေလေၾကာင္းအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးကေတာ့ ထိုင္းေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းေတြကို တိုက္႐ုိက္မထိခိုက္ဘူး ဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေလယာဥ္ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္မယ္၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီဖို႔ ေလေၾကာင္းအႏၱရာယ္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြကို လိုအပ္သလို ခန္႔ထားမယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဘာလိုေၾကာင့္ ထိုင္းေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ခုလို ေလွ်ာ့ခ်လဲဆိုတာ အေသးစိတ္ မသိရေပမယ့္ ေလယာဥ္စက္ပိုင္းနည္းပညာနဲ႔ ၀န္ထမ္းအရည္အခ်င္း အားနည္းခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အခုလို ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္း ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခံရၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ထိုင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရဲ႕ အစုရွယ္ယာေစ်းေတြ အမ်ားဆံုး ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။
7 years Ago
Up