ထိုင္းအစုိးရ

August 8, 2018

အိမ္ေထာင္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အငယ္အေႏွာင္းထားပါက အေရးယူမည္ဟု ထိုင္းအစုိးရ သတိေပး

ထိုင္း အစိုးရဝန္ထမ္းေတြမွာ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳတာ၊ အငယ္အေႏွာင္းထားတာ၊ ရည္းစားထားတာေတြရွိရင္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္နဲ႔ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့အတြက္ လစာျဖတ္ေတာက္တာကအစ အလုပ္ထုတ္တဲ့အထိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ခ်င္းမိုင္နယူးစ္သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အရပ္သားဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၂ အရ ဝန္ထမ္းတိုင္းဟာ မိမိရဲ႕ ရာထူးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းရဲ႕ က်င့္ဝတ္ကို ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ရာထူးနဲ႔ သိကၡာက်ဆင္းေစမယ့္ အဆိုပါအျပဳအမူမ်ိဳး ရွိတယ္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၈၄ အရ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္အဆင့္ဆင့္ က်ခံရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္အဆင့္ဆင့္မွာ ေခၚယူသတိေပးတာ၊ လစာျဖတ္ေတာက္တာ၊ လစာေလၽွာ့ခ်တာ၊ ရာထူးခ်တာ၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္တာေတြ ခံရမယ္လို႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ကိုးကားၿပီး ခ်င္းမိုင္နယူးစ္သတင္းက သတိေပး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  
4 years Ago
Up