ထိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း၀င္မည့္အေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

April 28, 2016

ထိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း၀င္မည့္အေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း နဲ႔  အလယ္ပိုင္းရဲ႕ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေဒသေတြမွာ  ဧၿပီလ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း၀င္ၿပီး ေလျပင္းတိုက္ကာ မိုးသီးေတြ႔ ေႂကြက်ႏိုင္တယ္လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ မိုးေလ၀သဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဆိုပါ မုန္တိုင္း၀င္လာရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသကေန မိုးသားေတြ စတက္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ သစ္ပင္ေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ၊ မခိုင္ခံံ့တဲ့ အေဆာက္အဦေတြကေန သတိထားေရွာင္ရွားဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ဧၿပီလ ၂၈ ေန႔ရက္ေတြအတြင္း  ေလျပင္းတိုက္ႏိုင္တဲ့ ခရိုင္ေတြမွာ ေနာင္ခိုင္း၊ ဥဒြန္းဌာနီ၊ ဘြမ္းကမ္၊ ဆကြန္းနခြန္း၊ နခြန္းဖႏုန္၊ မုတ္တာဟန္၊ ကားလာဆင္၊ မဟာဆာလခန္း၊ လြဲ႔အစ္ဒ္၊ အမ္နတ္က်လြန္း၊ ယဆိုေထာင္းနဲ႔ ဥဘြန္းရာ့ခ်္ဌာနီတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဧၿပီလ ၂၉ နဲ႔ ၃၀ ရက္ေန႔ေတြအတြင္း ေလျပင္းတိုက္ႏိုင္တဲ့ ခရိုင္ေတြမွာ ေလြး၊ ေနာင္ဗိုလမ္းဖူး၊ ဥဒြန္းဌာနီ၊ ခြန္ကဲင္၊ လြဲ႔အစ္၊ ယဆိုေထာင္းန္၊ ခ်ိဳင္းယဖုမ္း၊ နခြန္းရာ့ခ်္ဆီမား၊ ပူရီရမ္း၊ ဆူရင္း၊ ဆီစကစ္၊ ဥဘြန္းရာ့ခ်္ဌာနီ၊ ခ်င္းမိုင္၊ ခ်င္းရိုင္း၊ လမ္းပြန္း၊ လမ္းပန္း၊ ဖေယာင္း၊ ဖရဲ႕၊ နန္႔၊ ဥဒရာေဒ့ခ်္၊ ပိဆႏုလုတ္၊ ဖဖစ္ခ်ဘြန္း၊ နခြန္းဆ၀မ္၊ ခ်ဳင္းယနတ္၊ လုပ္ပူရီ၊ ဆရပူရီ၊ နခြန္းနားယုတ္၊ ပရက်င္းပူရီ၊ ဆာေက်က္၊ ခ်ခ်ိန္းေဆာင္း၊ က်န္ထပူရီ နဲ႔ တရတ္ တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။  
6 years Ago
Up