ထိုင္းစစ္အစိုးရရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အလားအလာ

August 6, 2016

ထိုင္းအာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အလားအလာ

လက္ရွိ ထိုင္းအာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရကေတာ့ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ေန႔မွာ သူတို႔ ေရးဆြဲထားခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ၾကားကပဲ က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယဘုက်အေနနဲ႔ ထိုင္းနို္င္ငံရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင္းစားေနတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ တလ ေလာက္ကစၿပီး မေထာက္ခံၾကဖို႔ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေနတာေတြကို အစိုးရက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကို ပိတ္ပင္တားဆီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ အက်ိဳးရလဒ္အေနနဲ႔ ပိုၿပီးသေဘာမတူ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲ အလြန္မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကို ပိုၿပီး ျမင့္တက္လာေစနိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ျပင္းထန္တင္းၾကပ္တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲအက္ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားခဲ့တဲ့ တင္းမာတဲ့ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအရ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုေရးသားတာေတြ၊ မူၾကမး္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုတာေတြနဲ႔ မဲေပးတာကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားတာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရနိုင္တယ္ဆိုတာေတြဟာ စစ္တပ္ လမ္းညႊန္ထိန္းေၾကာင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ အယံုအၾကည္ရွိမႈနဲ႔ ရိုးသားမႈအရ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ သံသယ ေတြ ျမင့္တက္လာနိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေထာက္ခံသူမ်ားလို႔ ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေဖာက္ျပန္ေသြဖည္သြားတယ္လို႔ ယူဆဆံုးျဖတ္ခံရတဲ့ လူထုေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ နိုင္ငံေရးသမားေတြကို အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားပစ္နိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ အပါအ၀င္ အနာဂတ္မွာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရမယ့္ အစိုးရေတြ ေပၚမွာပါ။ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မယ့္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အာဏာေတြကို စစ္တပ္ကို ပိုၿပီး ေပးအပ္သလို ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကို ထိုင္းပညာတတ္ လူလတ္တန္းစားေတြက ေကာင္းေကာင္းသိထားခဲ့ၾကသလို စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ စစ္တပ္ရဲ႕ စြက္ဖက္ အာဏာစက္ျဖန္႔က်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာမႈကိုလည္း လက္မခံနိုင္ႀကပါဘူး။ ပညာတတ္အထက္လႊာနဲ႔ လူလတ္တန္းစားလႊာက အမ်ားစုလႊမ္းမိုးထားတဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႕ ေဘးဖယ္ခံထားရတဲ့ ထိပ္တန္းပါတီႀကီး ၂ ခုျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္ပါတီန႔ဲ ေဖြထုိင္းပါတီ ႏွစ္ပါတီစလံုးကလည္း ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားခ်က္ေတြကို အာဏာသိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယု ခ်န္အိုခ်ာ ခ်မွတ္မယ့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းနဲ႔ မတူျခားနားတဲ့သူတို႔ ပါတီေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ အခန္းေတြအပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျပ႒ာန္းခ်က္တခုက စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရက ေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ ထားခဲ့တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၅၀ ထဲမွာ စစ္တပ္က မတန္တဆ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈကို ခြင့္ျပဳ လိုက္သလိုျဖစ္သြားမယ္လို႔ နားလည္ထားခဲ့ႀကပါတယ္။ ဒုတိယဆႏၵခံယူပြဲက မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေမးလာတဲ့ ဒုတိယ ေမးခြန္းကေတာ့ ေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က လူထုမေရြးခ်ယ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံအားေပးတာကို ခြင့္ျပဳမလား ခြင့္မျပဳဘူးလားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ ေမးလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ အဲဒီျပဌာန္းခ်က္ဟာပရာယု ဒါမွမဟုတ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ၀တ္ ၀မ္ဆူ၀မ္ကို အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး အမည္ခံၿပီး အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတဲ့ အစိုးရကို ေခါင္းေဆာင္ဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးလာမွာကို လက္ခံမွာလား၊ လက္မခံဘူးလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကရက္ေတြက ဖြဲ႔စည္းပုံမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးမပါတာေတြကို အထအနေကာက္ အျငင္းပြားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဖြထိုင္းပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕တြဲဖက္ ညီညြတ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး (UDD) ဒါမွမဟုတ္ ရွပ္နီေတြကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ မူၾကမ္းကို တက္တက္ႂကြႂကြ စီမံခ်က္ခ် ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ႀကပါတယ္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက ရပ္တန္႔ၿငိမ္၀ပ္သြားခဲ့ရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အားယူေနခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရ ၀န္ႀကီးေဟာင္းေတြ အပါအ၀င္ ေဖြထိုင္းနိုင္ငံေရးသမားေတြက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုတာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့တဲ့ အာဏာသိမ္းအစိုးရကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်သလို လက္ခံနိုင္စရာမရွိတဲ့ ဥပေဒအျဖစ္ မဲမေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈစာမ်က္ေတြကေန စိိန္ေခၚ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အာဏာသိမ္း    ထိုင္းစစ္အစိုးကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေထာက္ခံမဲေပးၾကဖို႔ ေက်းရြာသူႀကီးေတြကအစ အသံလႊင့္မီဒီယာေတြအဆံုး သူ႔ဘက္သားေတြကို တာ၀န္ေပးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအက္ဥပေဒက ျမင္သာထင္ရွားဆန္႔က်င္သူေတြကုိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ဆန္႔က်င္သူေတြလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာက ျပည္သူလူထုအျငင္းပြားမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိအာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရက ေထာက္ခံမဲေပးဖို႔ အႀကီးမားဆံုး မက္လံုးေပးဆြဲေဆာင္ေနတဲ့အရာကေတာ့ ၀႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္မငေတြ ပိုမ်ားျပားမလာေစ ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရ၊ အာဏာရွင္အစိုးရေတြရဲ႕ လက္သံုးၿခိမ္းေျခာက္စကားေတြ ျဖစ္တယ္၊ နည္းနာျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေတာ္အတန္ အေျခခိုင္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံကပညာတတ္ အေျခခံအလႊာ၊ လူလတ္တန္းစားေတြက သိျမင္နားလည္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့လူလတ္တန္းစားနဲ႔ အထက္ပညာတတ္ အလႊာေတြကေတာ့ ေျပာေနစရာမလိုေအာင္ကို စစ္တပ္ရဲ႕ စိတ္ရင္းအမွန္ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္းထားၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီစစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ေထာက္ခံမဲေပးလိုက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေႏွာင္းပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာမွ က်င္းပေပးမွာျဖစ္ၿပီးအဲဒီေတာ့မွ ထိုင္းနိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးအနည္းအပါးကို ျပန္လည္ရရွိနိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံမဲမေပးၾကဘူးဆိုရင္ေတာ့ နိုင္ငံဟာ နိုင္ငံေရး မေရရာမ ေသခ်ာမႈေတြထဲ တႀကိမ္ျပန္လည္က်ေရာက္သြားနိုင္ေျခရွိသလို စစ္တပ္က အရင္ကရွိႏွင့္ခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြထဲက တခုခုကို ျပန္ၿပီးက်င့္သံုးဖို႔ မဆံုးျဖတ္ဘူးဆိုရင္လည္း ဖြဲဲ႔စည္းပံု အျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရး အခ်ိန္ဇယားကို တခါျပန္စၿပီး စစ္တပ္က ေနာက္ထပ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ နိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေရး အေၾကာင္းျပၿပီး (ဒီမိုကေရစီပါတီေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူေတြက ညီညီညြတ္ညြတ္မစြမ္းေဆာင္နိုင္ဘူးဆိုရင္) နိုင္ငံအာဏာကို သူတို႔ႀကိဳက္သေလာက္ ဆြဲဆန္႔ထိန္းခ်ဳပ္သြားဖို႔ အခြင့္အလမ္းရရွိသြားနိုင္မယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်သံုးသပ္ရင္ေတာ့ မမွားေလာက္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က နိုင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္မၿငိမ္ျဖစ္မႈေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီး အာဏာသိမ္းယူခဲ့မႈအၿပီး ပထမဆံုးသူ႔ဆီကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တာက က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံက လက္ရွိအာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဆိုသူ မင္းေအာင္လႈိင္ပဲ ဆိုတာ စာဖတ္သူေတြ အမွတ္ရၾကအံုးမယ္ထင္ပါတယ္။ သူက ထိုင္းအာဏာသိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုကို "အခ်ိန္ကိုက္လုပ္လိုက္တာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔က ၁၉၈၈ မွာ ဒီထက္ဆိုးတဲ့ ၀႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္မႈေတြကို ဒီလိုပဲ တားဆီးကာကြယ္ခဲ့ရတာပါ" လုိ႔ အားေပးစကားေျပာႀကား ေထာက္ခံခဲ့ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႔ နိုင္ငံတခုမွာ အာဏာကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ ရယူရမယ္ဆိုတာကိုလည္း အလြတ္သေဘာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပံုရပါတယ္။ ခုေတာ့သူက က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုလို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတခုကို နာဂစ္ေလာက္ အေျခအေနမဆိုးတဲ့ အေျခအေနမွာ သူ႔နိုင္ငံအတြင္း လူထုုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပပါေတာ့မယ္။ စစ္တပိုင္းအစိုးရေတြအျဖစ္ ၂ နိုင္ငံစစ္တပ္ အက်ိဳးတူ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အနာဂတ္ အာဆီယံကို စစ္တပိုင္း ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတြအျဖစ္ သြတ္သြင္းဖို႔မ်ား ႀကိဳးစားေနၾကေလေရာ့သလား။ ဘယ္လိုအာဏာရွင္ပံုသဏၭာန္ အစိုးရမ်ိဳးကိုမွ လက္မခံနိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ခ်စ္ျမတ္နိုးသူ ျပည္သူလူထုေတြကေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ေျခမႈန္းေရး ေတာ္လွန္ေရးကို တညီတညြတ္တည္း ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲၾကဖို႔ လြဲလို႔ တျခားမရွိပါေႀကာင္း။  ။
5 years Ago
Up