ထိုင္းကုန္ၾကမ္းယူ

January 18, 2017

ထိုင္းကုန္ၾကမ္းယူ ထုတ္လုပ္သည့္ ဆပ္ျပာရည္ဘူးလုပ္ငန္း ေရာင္းအားေကာင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံကေနတဆင့္ ကုန္ၾကမ္းရယူၿပီး ဆပ္ျပာရည္ဘူး တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းကို ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာ တြင္က်ယ္စြာေရာင္းခ်ေနရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကေနတဆင့္ ကုန္ၾကမ္းေတြကို အိမ္သံုးဆပ္ျပာရည္ဘူးေတြ တပိုင္တႏိုင္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ရာ လက္ရွိမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ ေရာင္း္အားေကာင္းလာေနတယ္လို႔ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ဟံဂံေက်းရြာေန ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူ ဦးမင္းထိုက္က ေျပာပါတယ္။ “ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ကုန္ၾကမ္းဘူးခြံ ဆပ္ျပာရည္ေတြကို အလြယ္တကူ မွာယူဝယ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ႏ္ိုင္ငံျခား ထိုင္းဘတ္ေငြေစ်းႏႈန္း အေပၚမွာမူတည္ကာ ကုန္ႀကမ္းေစ်းတက္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈလည္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းကသက္သာလွ်င္ပိုမို ထုတ္လုပ္ရ၍ ဝယ္လိုအားက ပြင့္လင္းရာသီေတြမွာ အေရာင္းအဝယ္ ပိုေကာင္းပါတယ္။” ႏိုင္ငံျခားေငြ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ေပၚမွာ အက်ိဳးအျမတ္လည္း ေျပာင္းလဲၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားရပါတယ္္။ တလကုိ ဆပ္ျပာရည္ဘူး အေသး၊ အလတ္၊ အႀကီးဘူးအရြယ္သံုးစားကို ဘူး ၅၀၀၀ ေလာက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ခ်ိႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အိမ္သံုးဆပ္ျပာရည္ဘူးေတြကို ေရးၿမိဳ႕နယ္အျပင္ သံျဖဴဇရပ္၊ မံုဒံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေပါင္၊ ဇင္းက်ိဳက္အထိ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ တြင္က်ယ္စြာထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနၿၿပီး လက္လီေစ်းႏႈန္း ဘူးေသး ၁ ဘူးမွာ ၂၈၀ က်ပ္၊ အလတ္ ၅၆၀ က်ပ္၊ အႀကီး ၇၈၀ က်ပ္ အထိ ရရွိေနပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနမ်ိဳးထြဋ္
6 years Ago
Up