ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းရွင္ စာရင္းတြင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ ပါဝင္

January 22, 2018

ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သည့္ ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းရွင္ စာရင္းတြင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ ပါဝင္

၂၀၁၆-၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ စာရင္းကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီလည္း ပါဝင္လာပါတယ္။ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာ ကေမာၻဇဘဏ္က ေငြက်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္းအထက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္း တေသာင္းေအာက္ ေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ဒုိင္းမြန္းစတား၊ ျမ၀တီဘဏ္၊ ေရႊေတာင္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္၊ ပီတီပါဝါထရိတ္ဒင္း၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈကုမၸဏီတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အလားတူ ၂၀၁၆-၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ စာရင္းကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားရာမွာ ဒဂံုအေဖ်ာ္ယမကာ ကုမၸဏီက က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္းအထက္ အမ်ားဆုံး အခြန္ေဆာင္တဲ့ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္းေအာက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲမွာေတာ့ ျမဝတီထရိတ္ဒင္း၊ ဒန္ကို၊ ပီတီပါဝါ၊ စီးတီးမတ္ စတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-ျပည္တြင္းအခြန္
4 years Ago
Up