ထား၀ယ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ မဲပညာေပး လုပ္ေဆာင္ (ဓာတ္ပုံ)

October 9, 2015

ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စတင္ (ဓာတ္ပုံ)

ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက door to door ပံုစံနဲ႔ နယ္ေတြကိုဆင္းၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊ မဲေပးမႈမွန္ကန္ဖုိ႔ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပမႈေတြကို တအိမ္တက္ဆင္း လိုက္လံၿပီး အသိပညာေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - ထြန္းေက်ာ္ေမာင္  
6 years Ago
Up