ထပ္မံေတာင္းခံေနမႈ

May 30, 2018

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ဘတ္ဂ်က္ထပ္မံေတာင္းခံေနမႈ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေမးခြန္းထုတ္

ရိွၿပီးသားပစၥည္းေတြကို ဘယ္ႏွႀကိမ္ထိ ဘတ္ဂ်က္ ထပ္မံေတာင္းခံေနမွာလဲလို႔ ဒီကေန႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရကို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ သံုးစြဲဖို႔ ေငြက်ပ္ ၆၄၈ ဒသမ ၈၈ ဘီလီယံ လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီဘတ္ဂ်က္ေငြေတြထဲမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြတုန္းက ေတာင္းခံသံုးစြဲခဲ့တဲ့ ပစၥည္းစာရင္းေတြဟာ အခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ထပ္မံေတာင္းခံလာတာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက  ေမးခြန္းထုတ္လုိက္တာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ကေန ေပးပို႔ထားတဲ့ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲ႕ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႔ ေမလ ၃၀ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ထပ္မံေတာင္းခံတဲ့ ပစၥည္းေတြအနက္ ေဂါက္ကြင္းေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ဘက္ဂီကားေတြကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ရွင္းလင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီဘတ္ဂ်က္ ၆၄၈ ဒသမ ၈၈ ဘီလီယံကို ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းက ၄၅ ၿမိဳ႕အတြက္ စီမံကိန္း ၈၀၀ ေက်ာ္မွာ သံုးစြဲဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတာပါ။ မူလက ဌာန ၂၇ ခုကေန က်ပ္ေငြ ၁၁၈၈ ဘီလီယံကို ေတာင္းခံခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔က က်ပ္ ၄၄၉ ဘီလီယံကို ျပန္လည္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘတ္ဂ်တ္ေငြေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၃၉၁ ဘီလီယံနဲ႔ အမ်ားဆံုးသံုးစြဲမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ကေတာ့ ၁၃၈ ဒသမ ၆ ဘီလီယံနဲ႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုး သံုးစြဲမွာပါ။
4 years Ago
Up