ထပ္မံတင္ျပထား

February 16, 2017

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္မ်ားေဆာက္ရန္ ၈၅ ဘီလီယံ ထပ္မံတင္ျပထား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္က ဦးေက်ာ္ေဆြရဲ႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ တည္းခိုေနထုိင္ၿပီး ပညာသင္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ အေဆာင္ေတြ လံုေလာက္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက အခုလို ျပန္လည္ေျဖဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ စုစုေပါင္း ၅၁ ခုမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအိပ္ အေဆာင္အေရအတြက္ ၆၂ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ က်ပ္ ၃၉၂၃၉ ဒသမ ၃၄၂ သန္း ထည့္သြင္း လ်ာထားထားေပမယ့္ မလံုေလာက္ေသးတဲ့အတြက္ အခုလို ထပ္မံအဆိုျပဳ တင္ျပထားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ “ထပ္မံၿပီး လိုအပ္တဲ့ ၈၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ထပ္ၿပီး အဆုိျပဳတင္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆိုျပဳတင္ျပထားတာဟာ သာမန္နဲ႔ ေငြလံုးေငြရင္း ၁ ဒသမ ၇၇ ထလီယံထဲကေန ထပ္မံလိုအပ္ေသးလို႔ ဒီအေဆာင္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ ၈၅ ဘီလီယံကို ထပ္မံအဆိုျပဳတင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအဆိုျပဳထားတာကို ထပ္မံခြင့္ျပဳရင္ေတာ့ အတတ္ႏုိင္ဆံုး စနစ္တက်၊ အခ်ိန္မီနဲ႔ အရည္အေသြးျပည့္မီေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လံုေလာက္ၿပီလား ဆုိရင္ေတာ့ မလံု ေလာက္ေသးဘူးလုိ႔ တင္ျပလုိပါတယ္။” လို႔ ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဆုိပါတယ္။ လက္ရွိမွာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ ေကာလိပ္ ၅၂ ခုမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအိပ္ အေဆာင္ ၂၂၁ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up