ထပ္မေဆာက္လုပ္ရန္

May 8, 2018

ေဆး႐ုံအသစ္မ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ထပ္မေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ညြန္ၾကား

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ ေဆး႐ုံအသစ္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးဌာနေတြကို ေဆာက္လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းလ်ာထားမႈ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပရာမွာ ဝန္ႀကီးက ညြန္ၾကားသြားတာလို႔  က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကတိကဝတ္အျဖစ္ တည္ရွိေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲလုပ္ငန္းေတြကလြဲၿပီး ေဆး႐ုံအသစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားကို ေဆာက္လုပ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ဌာနခြဲေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေဆးဝါးေတြ ဝယ္ယူတဲ့အခါမွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာ (၃-၄)ႏွစ္အတြင္း လာေရာက္ျပသခဲ့တဲ့ ပ်မ္းမၽွ လူနာအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး က်န္းမာေရးဌာနအမ်ိဳးအစား၊ အုပ္စုေတြ ခြဲျခား တြက္ခ်က္ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက လမ္းညႊန္မွာၾကားသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘ႑ာေငြေတြကို အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္း၊ သုံးသင့္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုလ်ာထားသုံးစြဲဖို႔၊ မသုံးသင့္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ မသုံးဖို႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို "ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္မည့္ႏွစ္"အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာနဲ႔အညီ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမွာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ဘ႑ာေငြေတြကို ဦးစားေပးလ်ာထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေတြ၊ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေတြ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးေတြနဲ႔ အျခားတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ သာမန္အသုံးစရိတ္နဲ႔  ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ေတြရဲ႕ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားမႈေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-MH&S
4 years Ago
Up