ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္

February 24, 2017

ခ်င္းျပည္နယ္ လူမ်ိဳးအလိုက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္

လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ခ်င္း)ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီကဦးေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္မွ မတ္လ ၁ရက္ေန႔အထိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕၊ ထန္တလန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ခန္းမမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ၊ တိုင္ရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဘာသာေရးကိုအေျခမခံေသာႏိုင္ငံ စတဲ့အခ်က္ ၈ခ်က္ကိုေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအပါအဝင္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ၇ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြႏွင့္ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေလ့လာသူေတြ စုစုေပါင္း ၆၅၀ ေလာက္တက္ေရာက္ၾက ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Zomi Congress for Democracy ပါတီကေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္မတက္ေရာက္ဘူးလို႔ ေကာ္မတီဝင္ ဆလိုင္းဆန္းလိန္းမန္ ကဒီဗြီဘီကိုေျပာပါတယ္။ ေအာင္ကိုလတ္
6 years Ago
Up