ထန္တလန္ၿမိဳ႕

February 27, 2017

ခ်င္းအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္

လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ခ်င္း)ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္မွ မတ္ ၁ ရက္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ခန္းမမွာ စတင္က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူ၊ တိုင္ရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမၽွမႈ၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ စတဲ့အခ်က္ ၈ခ်က္ကိုေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဇိုဘြဲ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးဥကၠ႒ ဦးဇိန္က်ံဳး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႈးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး အပါအဝင္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ၇ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြႏွင့္ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေလ့လာသူေတြ စုစုေပါင္း ၆၅၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ၾက ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Zomi Congress for Democracy ပါတီကေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ဘူးလို႔ ေကာ္မတီဝင္ ဆလိုင္းဆန္းလိန္းမန္ က ဒီဗြီဘီကိုေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up