တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတခိ်ဳးတေကြ႔မွ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ား

July 17, 2017

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတခိ်ဳးတေကြ႔မွ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ား

  ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ China-Myanmar Think Tank Dialogue  ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ China-Myanmar Relations: Past, Present and prospect တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး : အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစည္းအေဝးတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အိမ္ရွင္အဖဲြ႔အစည္းမွာ Department for Asia-Pacific Studies, China Institute of International Studies (အာရွ-ပစၥဖိတ္ေလ့လာေရးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး တ႐ုတ္အင္စတီက်ဴ) ျဖစ္ၿပီး Institute of Myanmar Studies, Yunan University (ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ) ႏွင့္ Myanmar Institute of Strategic and International Studies (မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး ျမန္မာအင္စတီက်ဳ MISIS) တို႔မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ MISIS မွ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးညြန္႔ေမာင္ရိွန္ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ MISIS အဖဲြ႔ဝင္ ေဒၚသန္းသန္းေဌး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေကသီစိုး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာနမွ ဌာနမႉးပါေမာကၡ ေဒၚေခ်ာေခ်ာစိန္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာန တဲြဘက္ပါေမာကၡ ေဒၚခင္မမမိ်ဳးႏွင့္ MISIS မွအဖဲြ႔ဝင္ ဦးထူးေက်ာ္ျမင့္ေဆြတို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။ က်ေနာ့္မွာ ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳတြင္ Visiting Scholar အျဖစ္ ေရာက္ရိွေနခိုက္ျဖစ္၍ က်ေနာ့္ကိုလည္း ၁၉၄၈ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အၾကား တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရန္ ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာေလ့လာေရးဌာနက တာဝန္ေပးပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မွာ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလအထိသာ ျဖစ္သျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ တစိတ္တပိုင္းမၽွသာ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အစံုဖတ္႐ႈလိုေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ Think Tank မ်ား ပူးေပါင္းေရးသား ထုတ္ေဝမည့္ စာအုပ္ကို ေစာင့္ေမၽွာ္ဖတ္႐ႈၾကပါရန္ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္ကိုမူ ဗဟုသုတရေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာျပန္ဆုိ ေရးသား တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ နယ္နိမ္ိတ္အားျဖင့္ ၁၃၇၀ မိုင္ (ကီလိုမီတာ ၂၂၀၄) ရွည္လ်ားၿပီး တ႐ုတ္သည္ နယ္နိမိတ္ အရွည္လ်ားဆံုး ထိစပ္သည့္္ ျမန္မာ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ ဗမာ အပါအဝင္ အားလံုးနီးပါးသည္ ေရွးပေဝသဏီကာလ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွ ဆင္းသက္လာၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေသြးသားအရ နီးစပ္မႈရိွၾကသလို၊ ဘာသာစကားအရလည္း တ႐ုတ္-တိဗက္ဘာသာစကား (Sino-Tibetan or Tibeto-Burman languages) အုပ္စုတစုထဲဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေထာက္အထားမ်ားရိွခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ ပ်ဴႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။ ပ်ဴတို႔၏ မူလဘူတ အေျခစိုက္ရာေဒသမွာ ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္၊ ခ်င္းဟုိင္-ကန္းစုေဒသ ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းသို႔ တပိန္ႏွင့္ ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း ဘီစီ ၂ ရာစုေလာက္ကတည္းက ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဗမာလူမိ်ဳးတို႔သည္လည္း မူလအေျခစိုက္ရာ ခ်င္းဟုိက္-ကန္းစုေဒသမွ ယူနန္နယ္ထဲသုိ႔၊ ထိုမွတဆင့္ ဘီစီ ၇ ရာစုကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး ၉ ရာစုတြင္ ပုဂံကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳး ပါဝင္သည့္ လူမ်ိဳးစုႀကီး ၈ မ်ိဳး ရိွသလို၊ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူမ်ိဳး စု ၅၆ မိ်ဳး ရိွသည္။ လူမ်ားစု ဗမာလူမ်ိဳးက တႏိုင္ငံလုံး လူဦးေရ၏ ၆၈% ရိွေသာ္လည္း၊ လူမ်ားစု ဟန္လူမ်ိဳးမွာ တ႐ုတ္တႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ ၉၂% အထိရိွသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ျပည္သူမ်ားက နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကိုလိုနီပေဒသရာဇ္ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပဲြမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ အရင္လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို စတင္ထူေထာင္သည္။ အစေကာင္းခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ တည္ေထာင္လိုက္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကို ပထမဦးဆံုး အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အာဏာရရိွထားသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုက ဝိုင္းပယ္ထားၾကသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရရန္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ အထိ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ခံရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးမူႀကီး ၅ ခ်က္ကို အေျခခံ၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ မက်ဴးေက်ာ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက  ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကမာၻသို႔ ေၾကညာသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ပီကင္းခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ကိုးရီးယားစစ္ပဲြေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနမႈကို တ႐ုတ္ျပည္က ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ ထိုကိစၥမတိုင္မီ ေမာ္စီတံုးက ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားအသိုက္အဝန္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္ အားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို အာမခံခဲ့ေလသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္အစိုးရက ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားကို ျမန္မာ့ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ၾကရန္လည္း ညႊန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ ေမာ္၏ အဆိုပါကတိကဝတ္ကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အလားတူသေဘာထားကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းကလည္း ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့ရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခံယူထားေသာ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ၾကရန္ တားျမစ္ထားေလသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအၾကား တည္ရိွေသာျပႆနာမ်ား တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္အမိ်ဳးသားမ်ားကိစၥအျပင္၊ အျခားေသာ ျပႆနာ ၃ ရပ္လည္း ရိွေသးသည္။ အဆုိပါ ၃ ရပ္မွာ ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္အတြင္း ရိွေနေသာ ကူမင္တန္(KMT)တပ္မ်ား ျပႆနာ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာႏွင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္မ်ားက ပူးတဲြစစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ကူမင္တန္တပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ အဆုိပါကူမင္တန္တပ္မ်ားမွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး စစ္ပဲြကာလက စစ္႐ံႈး၍ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ခ်န္ေကရိွတ္၏ ကူမင္တန္ တပ္ႂကြင္းတပ္က်န္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထိုက္ဝမ္က ၎၏တပ္အင္အား ၆၅၀၀ ကုိ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္အခ်ိဳ႕မွာ ဆုတ္ခြာျခင္းမျပဳဘဲ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ တြယ္ကပ္ေနကာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အေရာက္တြင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚရိွ ကူမင္တန္တပ္ အေရအတြက္မွာ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ တေသာင္းခန္႔အထိ ရိွလာသည္။ ကူမင္တန္တပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဧရိယာမွာ အက်ယ္ ၃၀၀ ကီလိုမီတာႏွင့္ အထူ ၁၀၀ ကီလိုမီတာခန္႔ရိွၿပီး ေတာ ေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ မိုးရာသီမွာ ေျခာက္လခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ျမဴခိုးမ်ား အၿမဲလိုလို အံု႔ဆိုင္းေနတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုေဒသတြင္ လမ္းညႊန္ရန္ႏွင့္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေလ့ရိွၿပီး လူသြားလာႏိုင္ေသာလမ္း နည္းပါးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရိွ သမိုင္းေၾကာင္းတေလၽွာက္ အျငင္းပြားေနရေသာ နယ္နိမိတ္ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဥိီးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံသြားေရာက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်ဴအင္လိုင္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္သစ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကျပန္သည္။ ထုိစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုမီ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလက ျမန္မာ့ေျမေပၚရိွ ကူမင္တန္တပ္မ်ားကို အတူတကြ ပူးတဲြတုိက္ထုတ္ပစ္ၾကရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈရရိွၿပီးျဖစ္၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရးဆဲြေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္ပါက စစ္ေရးအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းပြင့္သြားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PLA သည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တပ္အားလံုး ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားျခင္းျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးကို အဆံုးသတ္ခဲ့ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ျပႆနာႏွင့္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ကူမင္တန္တပ္မ်ား ျပႆနာကို ေအာင္ျမင္ စြာေျဖရွင္းႏိႈင္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းအထိ အေျပာင္းအလဲ မရိွေသးေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက “တက္ႂကြေသာ ၾကားေနေရး”ႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေရးကို ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအျဖစ္ က်င့္သံုးမည္ဟု ေၾကညာသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းအၿပီး ၂ ရက္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုိင္ငံ အစိုးရက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကို အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ေလသည္။ အာဏာသိမ္းအၿပီး ႏွစ္လအၾကာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက သူ၏ေပၚလစီအမ်ားစု အေျခစိုက္သည့္  ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဟု ေခၚဆိုေသာ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ခ်ီတက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ သူ၏ ျပည္သူပိုင္သိမ္းေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ျပည္သူပိုင္သိမ္းယူရာတြင္ ၁၉၆၄-၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္စတိုးဆိုင္ေပါင္း ၆၇၀၀၊ ပီကင္းအစိုးရ၏ ဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္၊ တ႐ုတ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္သတင္းစာမ်ားလည္း ပါဝင္သြားေလသည္။ ထိုအခိ်န္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာမ်ားအားလံုး အပိတ္ခံရေလရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈမွာ မ်ားစြာ ထိခိုက္သြားေလေတာ့သည္။ ထုိသို႔ ျပည္သူပိုင္သိမ္းယူမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ ေပၚလစီမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈရိွေသာ္လည္း ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္လိုသည့္ဆႏၵရိွသည္ဟု ယူဆရန္ရိွသည္က တေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သူ၏ ၾသဇာေလ်ာ့က်မသြားေစလိုသည့္ အတြက္ေၾကာင့္တေၾကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းက ျမန္မာျပည္သုိ႔ တိတ္တဆိတ္အလည္အပတ္ လာေရာက္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအား အာဏာသိမ္းယူမည့္ အႀကံအစည္တခု ရိွေနေၾကာင္းကို ၎တို႔၏ေထာက္လွမ္းေရး ကြန္ရက္မွ ရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေျပာျပကူညီေလသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တ႐ုတ္ျပည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို ကူညီအားေပးရသည့္အေၾကာင္းမွာ အကယ္၍ ၎ျပဳတ္က်သြားခဲ့လ်င္ ျမန္မာျပည္သည္ အေနာက္အုပ္စုဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္သြားကာ အေမရိကန္၏ ၾသဇာႀကီးထြားလာမည္ကို စုိးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပံုရသည္။ ထိုသို႔ အေမရိကန္ၾသဇာ ႀကီးထြားလာပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပဲြအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွလာမည္ကို စိုးရိမ္ပံုရေလသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္က ျမန္မာ၏ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြအေပၚ ၾကားေနေရးမူဝါဒႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္သူ အေမရိကန္အား တက္တက္ႂကြႂကြ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရိွမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ၏ ဘက္မလိုက္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ၾကားေနေရးေပၚလစီကို ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရိွလာသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ အိႏိၵယဆန္႔က်င္ေရး မီဇို လက္နက္ကိုင္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္က သင္တန္းေပးမည့္ အစိီအစဥ္ကုိ ျမန္မာက မေထာက္ခံျခင္းကိုလည္း တ႐ုတ္က မေက်နပ္ေခ်။ အျခားတဖက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ျမန္မာအေနျဖင့္ အထိီးက်န္မေနသင့္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ပံုကုိ သိရိွလာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အိႏိၵယ၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၊ ပါကစၥတန္၊ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယား၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔သို႔ အလည္အပတ္ခရီး ထြက္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ အတတ္ပညာ အကူအညီေပးရန္ တ႐ုတ္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ဘဲ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္၏ ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံထံမွ အတတ္ပညာ အကူအညီရယူရင္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ အေျခပိ်ဳးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားက တ႐ုတ္ျပည္အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ရန္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပံုရေလသည္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ဂယက္ေၾကာင့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္အေရးအခင္း ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး၊ ထိုအေရးအခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ) အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေစခဲ့ေတာ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အေရးအခင္း ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ရိွ တ႐ုတ္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း စိမ့္ဝင္လာသည္။ ျမန္မာျပည္ရိွ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေမာ္စီတံုးပံု ရင္ထိုး တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္တုိ႔၏ အမိန္႔ကို ဖီဆန္ၾကေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ရိွ အမွတ္ ၃ အမ်ိဳးသားမူလတန္းေက်ာင္း (ယခင္ တ႐ုတ္မိန္းကေလး အလယ္တန္းေက်ာင္း)၌ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္ပြားေလေတာ့သည္။ အဆိုပါပဋိပကၡက ထို႔ေနာက္ပိုင္း ေလးရက္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔အၾကား ရန္ပဲြမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ က်ံဳးစန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္း အလားတူ ပဋိပကၡမ်ိဳး ျဖစ္ပြားေလသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေက်ာင္းတံခါး ပိတ္ေလွာင္ကာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဆႏၵျပခ့ဲရာ ရဲမ်ားက ဝင္ေရာက္ဖ်န္ေျဖမွ ပဋိပကၡေျပၿငိမ္းသြားသည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း၏ ျပႆနာ ႏွစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားတို႔မွာ ရန္ကုန္ရိွ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ ေမာ္စီတံုး၏ ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ားကို ဆက္လက္တပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေရးအခင္းမွာ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားသည္။ အေရးအခင္းအတြင္း သံ႐ံုးဝန္ထမ္းတဦး အပါအဝင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ၃၁ ေယာက္ ေသဆံုးၿပီး၊ ၃၁ ေယာက္ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ကာ အမ်ားအျပား အဖမ္းခံရသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာၿပီး ရန္ကုန္ရိွ တ႐ုတ္သံ႐ံုးႏွင့္ တ႐ုတ္တန္းတို႔ကို တင္းက်ပ္စြာ အေစာင့္ခ်ထားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္ရိွ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ႏွင္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပိုမိုတင္းမာလာေလသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးမွာ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေလၿပီ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ၾကၿပီး ေကာင္စစ္ဝန္ အဆင့္ျဖင့္သာ ထားခဲ့ၾကရာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားအၿပီး လအနနည္းငယ္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပဲြကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းႏွင့္အတူ မိန္႔ခြန္း ေျပာခြင့္ေပးခဲ့ေလသည္။ ပီကင္း၏ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျဗာင္က်က်ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးမ်ားကို စတင္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္ ေဒသတြင္ အေျခခံေဒသကို တည္ေဆာက္ေလသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလႈပ္ရွားမႈ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အင္တိုက္အားတိုက္ ေထာက္ခံပံ့ပိုးခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ထုတ္ကာ အေျခခံေဒသကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တဆင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ပအို႔ဝ္၊ ကရင္နီ၊ နာဂ စသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ားသို႔လည္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့ေလသည္။ ဗမာျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြကာ အစိုးရတပ္မေတာ္ကို တိုက္ပဲြဆင္ႏဲႊမႈမ်ားလည္း လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေနဝင္းက တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ျပန္စခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စီမံကိန္းအရပ္ရပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၆၃ သန္း တန္ဖုိးရိွေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ေႏြးေထြးလာေစခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက က်င္းပေသာ ဟာဗနာ ကြန္ဖရင့္တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာအေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈမွ ျမန္မာက ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟြမ္ဟြာက ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေလသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ တိန္႔ေရွာက္ဖိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို အကူအညီေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေထာက္ပံ့မႈလည္း တျဖည္းျဖည္းေလၽွာ႔ခ်ကာ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးလ်က္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို တရားဝင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ထိန္အန္မင္ရင္ျပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွစ္ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားေလသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီကို ဖဲြ႔စည္းလုိက္သည္။ ထို႔နည္းတူ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လည္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိန္အန္မင္ရင္ျပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းခဲ့ရေလသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုက ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အျပန္အလွန္ စာနာစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစပံုရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက ဝိုင္းပယ္ထားခံရသည့္ ျမန္မာကို တ႐ုတ္အစုိးရက ေဖးမခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ပါတီ၏ ႏိုင္ငံတကာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို မေထာက္ပံ့ေတာ့သည့္ ေပၚလစီသစ္ႏွင့္အညီ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အနားယူၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေနာက္ (ထိန္အန္းမင္ရင္ျပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမတိုင္မီ) ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း တပ္တြင္း ပုန္ကန္ အာဏာသိမ္းမႈႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ဝ၊ ကိုးကန္႔၊ ကခ်င္ႏွင့္ အခါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ကဲြထြက္သြားေလေတာ့သည္။ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး ေကာင္စီသည္ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈ ဖိအားႏွင့္ ဝိုင္းပယ္မႈကို ခံလာရသည့္အခါ စာနာနားလည္ႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာရၿပီး မိမိကိုယ္ကို အားေပးခဲ့ရသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဝိုင္းပယ္မႈကို ခံေနရေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ၾသဇာလည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးမားလာေလေတာ့သည္။ ရဲထြန္း (သီေပါ)
6 years Ago
Up