တ႐ုတ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေျမာက္တပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္

August 14, 2017

တ႐ုတ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေျမာက္တပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ရဲ႕ အမွတ္ ၇၂ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ အေျမာက္တပ္က တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္အတြက္ ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက ဂိုဘီကႏာၱရထဲမွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနပါတယ္။ အရင္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္က တိတိက်က် တိုက္ခိုက္ႏိုင္တာ ေသခ်ာေရးနဲ႔ တုံ႔ျပန္ႏႈန္းကို အာ႐ုံစိုက္ထားတာပါ။ "ေျခရာေကာက္ႏုိင္ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ လက္နက္ေတြဟာ ေျမျပင္အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ စစ္ဆင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္မီတယ္၊ အလိုအေလ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းရွာ ေနရာခ်တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြပါတယ္၊ လြတ္လပ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့ စစ္ဆင္ေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ ပိုတိုးတက္လာတာ ျပေနတယ္" လို႔ အေျမာက္တပ္ရဲ႕ တပ္ရင္းမႉး ခ်န္က်န္႔ေဝက ေျပာပါတယ္။ ေဟာင္ဝစ္ဇာနဲ႔ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ေလာင္ခ်ာတခ်ိဳ႕က တာလတ္နဲ႔ တာေဝးမွာ ပစ္မွတ္အားလံုးကို ၿခံဳငံုမိေအာင္ ပစ္ခတ္မႈကြန္ရက္ကို ပံုေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ "အေျမာက္ပစ္ခတ္ရာမွာ ထိေရာက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ ဒါဟာ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးနဲ႔ အေျမာက္တပ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ပဲ၊ ခုလို ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈကသာ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ရဲ႕ အကန္႔အသတ္ေတြကို အားေပ်ာ့ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္၊ တပ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း တိုးျမင့္ေစတယ္" လို႔ အေျမာက္တပ္ရဲ႕အရာရွိ လူေထာင္က ေျပာပါတယ္။
5 years Ago
Up