တ႐ုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း မီးေလာင္၊ ၂၁ ဦး ေသဆုံး

November 21, 2015

တ႐ုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း မီးေလာင္၊ ၂၁ ဦး ေသဆုံး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းက ဟုိင္ေလာင္ဂ်ီ ျပည္နယ္မွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ညပုိင္းက ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း မီးေလာင္မႈအတြင္း အလုပ္သမား ၂၁ ဦး ေသဆံုးသြားၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ေနာက္တဦးကုိ ရွာေဖြေနပါတယ္။ ရွင္ဟြာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း မီးေလာင္တာကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး အေလာင္း ၂၁ ေလာင္းကို ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွာ အလုပ္သမား ၃၈ ဦး ညဆုိင္း အလုပ္လုပ္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ၁၆ ဦးက မီးေဘးကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။  
7 years Ago
Up