တ႐ုတ္ႏွင့္ၿဗိတိန္စီးပြားေရး

December 16, 2017

တ႐ုတ္ႏွင့္ၿဗိတိန္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းျမႇင့္တင္ရန္ ေဆြးေႏြး

တ႐ုတ္နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆိုညိႇႏိႈင္းေနၾကပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ကေပက်င္းၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၿဗိတိန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဖိလစ္ဟန္မြန္နဲ႔ တ႐ုတ္ ဒု-ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မားခိုင္တို႔ အဖြင့္ အမွာစကားေျပၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ေမ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿဗိတိန္ဟာ ဥရာပသမဂၢကေန ထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းေနတာေၾကာင့္  ၿဗိတိန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဖိလစ္ဟန္မြန္နဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ဟာ ဥေရာပသမဂၢကေန ထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလည္းပါဝင္ပါတယ္။
3 years Ago
Up