တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေလထုညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

February 5, 2018

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေလထုညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ၂၀၂၀ ေလထုညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရိွေစဖုိ႔ “ျပာလြင္ေသာ ေကာင္းကင္ကာကြယ္ေရး  ၃ ႏွစ္စီမံကိန္း” ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဘဂ်င္းမွာ အမိ်ဳးသား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ၂ ရက္ၾကာ ကြန္ဖရင့္ကို က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လီကန္က်ီက "ကေ်နာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဂဟစနစ္နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေနာက္မွာ က်န္ေနရစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ အဓိကစိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ တားဆီးေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေရး ပိုမိုႀကိဳးပမး္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ “ျပာလြင္ေသာေကာင္းကင္ကာကြယ္ေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ညစ္ညမး္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္မွာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဆာင္းတြင္း အပူေပးစနစ္မွာ သန္႔ရွင္းစြမ္းအင္ကို တုိးျမႇင့္အသံုးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိိမ္ေထာင္စု ၄ သန္းအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးကေန သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္အလုိက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၈ ၿမိဳ႕က ေလထုအရည္အေသြးညႊန္းကိန္း PM 2.5 သိပ္သည္းဆဟာ ၁၁ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ေလထုအရည္အေသြး ညႊနး္ကိန္းဟာ ပ်မ္းမွ် တစ္ကုဗမီတာကို ၅၈ မုိက္ခ႐ုိဂရမ္အထိ က်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ အဲဒီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။
4 years Ago
Up