တ႐ုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

August 6, 2017

တ႐ုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အႀကီးကဲေဟာင္း လာဘ္စားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ က်

တ႐ုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ အႀကီးအကဲေဟာင္းလည္း ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕ အႀကီးဆံုး မူဝါဒ ေရးဆြဲသူလည္း ျဖစ္တဲ့ ေယာင္က်ံဳးမင္ကို လာဘ္ယူမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ ယြမ္ေငြ ၃.၅ သန္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္လိုက္တယ္လို႔ တ႐ုတ္အစိုးရ မီဒီယာက ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔ ေျပာပါတယ္။ ေယာင္က်ိဳးမင္ဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ၾကားမွာ တိုက္႐ုိက္ေရာ၊ သြယ္ဝိုက္ၿပီးပါ ယြမ္ေငြ ၃၆.၂ သန္း လာဘ္ယူခဲ့တယ္လို႔ စည္းကမ္းစစ္ေဆးေရး ဗဟိုေကာ္မရွင္ (CCDI) ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေခ်းေငြေတြရေရး ကူညီမႈအတြက္ အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ ေငြလက္ခံခဲ့တာလို႔လည္း ေၾကညာခ်က္က ေျပာပါတယ္။ ေယာင္ဟာ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး သူ႔ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္လဲ ဆုိတာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ကူညီရာေရာက္လို႔ သူ႔ကို သက္ညႇာတဲ့ စီရင္ခ်က္ တရား႐ုံးက ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ CCDI က ဆုိပါတယ္။
5 years Ago
Up