တ႐ုတ္တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာ

April 21, 2019

တ႐ုတ္တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာ ျပႆနာ ေကာ္မတီဖြဲ႔ ေျဖရွင္းမည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရေျပာ

တ႐ုတ္တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း ျပႆနာေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရက ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္ခင္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ကိုယ္တိုင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမွာပါ။ အဲဒီေကာ္မတီမွာ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက တာဝန္ယူသြားမယ္လုိ႔ လီဆူးတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးအားတီေယာဟန္က ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း၊ မူေဘာင္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ ဒီငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းေတြေၾကာင့္ ေျမယာဆံုးရႈံးတာ၊ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးတာနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိခုိက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြဘက္က တိုင္ၾကားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဦးအားတီေယာဟန္က “ျပည္သူအတြက္ ဆုိးက်ဳိး၊ ေကာင္းက်ဳိး၊ ျပည္နယ္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိး ၿပီးမွ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရြာေျမေတြမွာျဖစ္ေနတဲ့ သဘာ၀ေတြ ပ်က္စီးသြားတဲ့ကိစၥေတြ၊ တုိင္စာအေပၚမွာလည္း ေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းမယ္၊ ညႇိႏႈိင္းမယ္၊ ၿပီးရင္ အစုိးရဘက္ပုိင္းမွာလည္း လုိအပ္တာကုိ ဘယ္လုိလုပ္သင့္ပါတယ္ဆုိတာ ေကာ္မတီရဲ႕ ကြင္းဆင္းၿပီးမွပဲ က်ေနာ္တုိ႔သိရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးမွ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ေကာ္မတီျဖစ္တာေၾကာင့္ က႑တခုတည္း ေျပာလုိ႔မရဘူး။ အမ်ားႀကီးကုိ ဘယ္က႑ ဘာျဖစ္ေနလဲ၊ သဘာ၀ပ်က္စီးမႈက ဘာျဖစ္ေနလဲ၊ သဘာ၀ေျမၾသဇာ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ဘာျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံး ပညာရွင္ေတြ ပါၿပီးေတာ့မွ ဆုိေတာ့ က႑တခုတည္း ေျပာလုိ႔မရပါဘူး” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ုိင္နဲ႔ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္ေတြမွာရွိတဲ့ တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း ဧကေပါင္းဟာ ျပည္နယ္အစိုးရက ေကာက္ခံထားတဲ့ စာရင္းေတြမွာ ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျမယာလံုၿခံဳမႈနဲ႔ သဘာဝပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔သုေတသန အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ငွက္ေပ်ာစိုက္ဧကေပါင္း ၁ သိန္း ေက်ာ္ရွိေနတယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။
3 years Ago
Up