တ႐ုတ္ဆိပ္ကမ္း (႐ုပ္သံ)

December 10, 2017

လူမပါဘဲ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ဆိပ္ကမ္း (႐ုပ္သံ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး အလိုေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္တဲ့  ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က လူသားအကူအညီမပါဘဲ စက္ကိရိယာေတြနဲ႔ ကုန္တင္ကုန္ခ်တာေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ရိွ ယန္ရွန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ အဆင့္အျဖစ္ အလုိအေလ်ာက္ ကုန္တင္ကုန္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အလုိေလ်ာက္ ကုန္တင္ကုန္ခ် စက္ကိရိယာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ စမး္သပ္ျခင္းကို မၾကာေသးခင္ရက္ေတြက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အလိုေလ်ာက္ ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းမွာ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ေတြက ကြန္တိန္နာေတြကို သယ္ေဆာင္ေနၿပီး ဧရာမ ကရိန္းႀကီးေတြဟာလည္း ကြန္တိန္နာေတြကို အလုိေလ်ာက္ မတင္ကာ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ေတြေပၚ တင္ေဆာင္ေပးေနၾကပါတယ္။ “ဆိပ္ကမ္းမွာ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနက် လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြကို စုစည္းၿပီး ကြန္ပ်ဴထဲ စနစ္ထဲ သြင္းပါတယ္။ အဲဒီ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ စက္ကိရိယာေတြဆီ ပို႔ေပးပါတယ္။ အဲဒိီအခါ လူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွဘဲ ေဘးကင္းထိေရာက္တဲ့  အလုိေလ်ာက္ ကုန္တင္ကုန္က်ျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ဒုအေထြေတြ မန္ေနဂ်ာ  လွ်ိဳခြန္က်ီက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အလိုေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းရဲ႕ ပင္မနည္းပညာကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အမီွအခုိကင္းကင္းနဲ႔ ဖန္တီးခဲ့တာလုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up