တ႐ုတ္စက္မႈလုပ္ငန္း အျမတ္အစြန္း ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္ခဲ့

September 28, 2017

တ႐ုတ္စက္မႈလုပ္ငန္း အျမတ္အစြန္း ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္ခဲ့

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္း အျမတ္အစြန္းဟာ ဒီႏွစ္ရဲ႕ ပထမ ၈ လတာအတြင္း ၂၁ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့တယ္လုို႔ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ုိက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိကစက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စုစုေပါင္း အျမတ္အစြန္းဟာ ပထမ ၈ လတာ ကာလအတြင္း ယြမ္ေငြ ၄ ဒသမ ၉ ထရီလီယံအထိ ရရိွခဲ့ကာ ပထမ ၇ လတာထက္ ၀ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုျမန္ဆန္ခဲ့တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ုိက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ တလတည္းမွာတင္ အဲဒီစက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အျမတ္အစြန္းဟာ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လတုန္းက ၁၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့တဲ့အတြက္  ပိုမိုျမန္ဆန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကစက္မႈလုပ္ငန္း ၄၁ ခုမွာ ၃၉ ခုက တုိးတက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း ၂ ခုကေတာ့ က်ဆင္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အျမတ္အစြန္း အျမန္တုိးတက္ရရိွတဲ့ အဓိကလုပ္ငန္း ၅ ခုကေတာ့ ေရနံ၊ သံမဏိ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္းနဲ႔ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ထုတ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းၿပီး အျမတ္အစြန္းရရိွမႈ ျမန္ဆန္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဟာ အ႐ႈံးေပၚေနတဲ့ အေျခအေနကို ရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီး အျမတ္အစြန္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔အပူစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ေရာင္းဝယ္ေရး စုစုေပါင္းအျမတ္ေငြကေတာ့ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းခဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up