တႏိုင္းၿမိဳ႕က စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္သျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားကိုေျပာင္းေရႊ႕ | DVB