တႏိုင္ငံလုံးရွိ ကုမၸဏီမ်ား ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစတင္၍ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ မွတ္ပုံျပန္တင္ရမည္

July 23, 2018

တႏိုင္ငံလုံးရွိ ကုမၸဏီမ်ား ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစတင္၍ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ မွတ္ပုံျပန္တင္ရမည္

ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးရွိ  ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔  မွတ္ပုံျပန္တင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကမွ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒသစ္အရ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီဥပေဒသစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ က်င့္သုံးမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စား သူေတြ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုန္စည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္႐ုံးမွာ က်င္းပတဲ့ ဥပေဒသစ္ ရွင္းလင္းပြဲကို ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္က က်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီဥပေဒကို ၂၀၁၇ ကုမၸဏီ ဥပေဒသစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေပါင္း ၆၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိပါတယ္။
3 years Ago
Up